+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Prikkelgevoeligheid 

De belangrijkste functie van het brein is prikkels verwerken. Bij BrainSpa zien we heel veel kinderen bij wie die prikkelverwerking op de een of andere manier zorgt voor klachten. Zowel bij kinderen met Adoptie (kindertrauma), AD(H)D, hoogsensitiviteit (HSP), Autisme Spectrum, leerproblemen, slaapproblemen als angst, trainen we op een optimalisering van de prikkelverwerking. 

Sommige kinderen reageren heel sterk of overgevoelig op prikkels. Wij zien dat terug in de meting doordat als er bijvoorbeeld een geluid op de gang is, dat de kinderen heel sterk reageren met alle hersengolven, en ook met andere lichaams variabelen, zoals de huidgeleiding, de hartslag en de ademhaling. 

Meer prikkels 

Er zijn ook kinderen die meer dan gemiddeld prikkels te verwerken hebben, doordat zowel de relevante als de irrelevante prikkels aandacht krijgen. Weer een voorbeeld van straatgeluid; sommige kinderen horen alle geluiden binnen en buiten de klas; een vallende pen van de buurman krijgt direct aandacht, evenals een tjirpende vogel buiten. Dan komen er in een drukke klas zoveel prikkels binnen, dat er nog weinig ruimte overblijft om ook de leerkracht aandacht te geven of niet afgeleid te raken van het werk voor zich. 

De wijze waarop het brein prikkels verwerkt, hangt samen met de staat van alertheid. Daar krijgen we zicht op door de hersenactiviteit te meten. Er kan sprake zijn van onderalertheid; dan is het aandachtsveld heel open en komen er heel veel prikkels binnen. Er wordt dan zowel op de relevante als op de irrelevante prikkels gereageerd. Het is ook een staat waarin volop wordt geassocieerd en gefantaseerd. Dit kan heerlijk zijn, maar lastig als er bijvoorbeeld gewerkt moet worden. 

Overalertheid 

Er kan ook juist sprake zijn van overalertheid; dan is er een heel hoge staat van paraatheid vergelijkbaar met acture stress. Als er een brand uitbreekt worden we allemaal hyperalert. Sommige kinderen zijn dat altijd, ook als de situatie rust en veilig is. 

Ook in de huidgeleiding (zweten van de handen) komt prikkelgevoeligheid vaak tot uiting. Dan zien we bijvoorbeeld dat ook in rust het lichaam continue reageert op prikkels. Daarbij kan het gaan om een lichamelijke reactie op gedachten of kleine geluiden. 

Zoals het brein reageert op prikkels van buiten, zo wordt er ook gereageerd op prikkels van binnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pijntjes, kriebeltjes, kleding-labels op de huid, de eigen hartslag. Als er een heel alerte staat is, dan kan het zijn dat dergelijke prikkels veel sterker waargenomen en gevoeld worden. 

Belangrijk hierbij is om te beseffen dat er geen goed of fout is. Hoezeer het ook lastig kan zijn dat prikkels sterker dan gemiddeld worden waargenomen, het brengt ook kwaliteiten met zich mee, zoals een hoge mate van sensitiviteit. Maar vaak is het nodig om meer grip te krijgen op de prikkelverwerking omdat het voor te veel onrust, afleidbaarheid en overbelasting zorgt. Voor die kinderen bieden wij een programma bestaande uit neurofeedback- en biofeedbacktraining met kindercoaching. Daarbij leert het kind om voeling te krijgen met hoe de prikkelverwerking bij hem of haar werkt en hoe daar grip op te krijgen is. De alertheid wordt zodanig getraind dat de prikkelverwerking beter verloopt en minder energie kost.

 

Wilt u meer weten over prikkelgevoeligheid bij kinderen?

Neem dan contact op met BrainSpa of maak een afspraak voor een analyse.