+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Psycho-educatie

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan een plezierige jeugd zonder zorgen danig in de weg staan. Of de oorzaak nu pesten is, faalangst, leerproblemen of wellicht een adoptieachtergrond: wanneer je denkt dat je niet goed genoeg bent, of onderdoet voor andere kinderen, is onbezorgdheid doorgaans ver te zoeken. Zeker wanneer deze zorgen constant door een nog jong hoofd spoken. Dan is het zaak om aan de slag te gaan met het vergroten van het zelfvertrouwen. Psycho-educatie helpt daarbij. Bij BrainSpa leren kinderen over hun eigen psyche, zodat zij hun eigen patronen gaan inzien en daarmee aan de slag kunnen.

Psycho-educatie wordt ingezet om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten door meer inzicht te geven in hoe denken, voelen en gedrag op elkaar inwerken. Door kinderen bijvoorbeeld meer inzicht te geven in hoe concentratie werkt, wat het verschil is tussen een wakkere focus en een meer ontspannen focus, snappen ze ook beter hoe ze aandachtsprocessen zelf kunnen sturen. Dit is een grote stap naar een groter zelfbewustzijn en meer grip op het eigen functioneren.Door het zelf te doen, en te vooral te begrijpen dat zij dat zelf prima kunnen, bouwen kinderen aan hun eigen zelfvertrouwen.

Begin van verandering en ontwikkeling

Door psycho-educatie te geven aan kinderen met betrekking tot concentratie, ontspanning, omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens, met stress of ander kind specifieke situaties, ontstaat er ruimte tussen de ervaring en zien wat er gebeurt. Dat creeert ook ruimte voor het oefenen van technieken, ander gedrag en is het begin van verandering en ontwikkeling. De handvatten die kinderen tijdens de op hun afgestelde psycho-educatie aangereikt krijgen zullen hen helpen zichzelf staande te houden in het dagelijks leven, en waar nodig zelf in te grijpen wanneer zij terugvallen in oude patronen.

Ook ouders betrokken bij psycho-educatie

Psycho-educatie wordt ook ingezet in de contacten met ouders. Door ouders meer inzicht te geven in hoe het denken, voelen en gedrag bij hun kind werkt, ontstaat er begrip; begrip voor het kind en meer grip op hoe het mogelijk is om als ouder het kind te begeleiden en ondersteunen in de te nemen stappen. De ouders worden op deze wijze meegenomen in het proces wat het kind doormaakt. Dat heeft een positieve impact op het contact tussen ouders en het kind, en zorgt er ook voor dat het geleerde een bedding thuis krijgt. Ouders worden bij psycho-educatie van BrainSpa betrokken. Door hen meer inzicht te geven in hoe het denken, voelen en gedrag bij hun kind werkt, ontstaat er begrip. Begrip voor het kind. Daarnaast ontstaat er meer grip op hoe het mogelijk is om als ouder het kind te begeleiden en ondersteunen in de te nemen stappen. De ouders worden op deze wijze meegenomen in het proces dat het kind doormaakt. Dat heeft een positieve impact op het contact tussen ouders en het kind, en zorgt er ook voor dat het geleerde thuis de juiste bedding krijgt, zodat de ontwikkeling niet stopt wanneer de psycho-educatie op zijn einde loopt. Heb je nog vragen, of zou je graag meer informatie willen? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je.