+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Hechting

Om zich te ontwikkelen tot een emotioneel gezonde volwassene is het voor een kind nodig zich te kunnen hechten. Wanneer er moeilijkheden bestaan betreffende het zich kunnen binden aan andere mensen, spreken we van hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis. Door de moeilijke start van adoptiekinderen, zien we deze problematiek vooral onder deze groep ontstaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in terughoudendheid in het aangaan van relaties met zowel de adoptieouders als anderen in de nabije omgeving van het kind. Dat is echter vaak niet de enige manier waarop een kind last heeft van zo’n hechtingsstoornis. BrainSpa helpt.

Verkeerde diagnose naar aanleiding van hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek kan leiden tot verschillende problemen, vaak op het gebied van het gedrag. Zo kunnen er gedragsproblemen ontstaan die doen denken aan een stoornis als ADHD. De oorsprong is dan, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld leerkrachten op het eerste gezicht zouden zeggen, heel anders. De gedragsproblemen dienen dientengevolge ook op geheel andere wijze aangepakt te worden. Het is daarom van het grootste belang de juiste diagnose te stellen. In de praktijk blijkt dit lastig, daar een hechtingsstoornis relatief onbekend is en veel signalen verkeerd worden geïnterpreteerd.

Thuiskomen in jezelf

BrainSpa werkt, anders dan bijvoorbeeld de reguliere psychologie, niet direct op het hechtingsprobleem, maar indirect. De behandeling is gericht op thuiskomen, in zichzelf. Doordat adoptiekinderen vaak in het prille begin van hun leven geen veiligheid kende, en in sommige gevallen niet zijn voorzien in hun primaire basisbehoeften, kennen zij in veel gevallen geen basisvertrouwen en is onvoorwaardelijke liefde voor hen vreemd. Daardoor zijn zij vaak bijzonder alert op hun omgeving, vanuit angst. Doordat zij constant op zoek zijn naar veiligheid is het voor deze kinderen vaak onmogelijk om te ontspannen en met aandacht bij zichzelf of het moment te blijven.

Daarom werken wij vanuit BrainSpa samen met het kind aan het versterken van de band met zichzelf. Daaruit ontstaat een versterking van het lichaamsbewustzijn en worden de ogen geopend voor hoe het kind precies in elkaar steekt, hoe informatie wordt verwerkt en wat typisch voor hem of haar is. Ook wordt gaandeweg bepaald waar diverse kwaliteiten liggen en ontwikkelt zich een nieuw zelfbesef.

Liefde voor jezelf, liefde voor anderen

Door meer liefde voor jezelf te creëren, wordt het makkelijker om liefde voor anderen toe te staan én te vertrouwen. Daardoor verloopt de interactie met de omgeving een stuk rustiger, en zullen er merkbare verbeteringen optreden. Het is niet voor niets dat het als een feit wordt gezien dat je eerst jezelf moet liefhebben, voor je in staat bent van iemand anders te houden. BrainSpa helpt kinderen met een hechtingsstoornis of andersoortige hechtingsproblematiek daar graag bij. Door focus, concentratie, innerlijke rust en lichamelijke ontspanning te trainen zorgen wij er samen voor dat de basis in orde is en er ruimte ontstaat. Ruimte waarin ongewenste patronen, belemmerende gedachten, negatieve gevoelens of een bepaalde onrust losgelaten worden.

Aan de slag met hechtingsproblematiek

Denk jij dat een hechtingsstoornis of andersoortige hechtingsproblematiek ten grondslag ligt aan de onrust, negatieve gevoelens of ongewenste patronen die een kind kenmerken? Wij gaan graag met hem of haar aan de slag om de rust in zichzelf te vinden, om zo ruimte te creëren om zichzelf en anderen lief te hebben en te vertrouwen. Zou je graag meer horen over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.