+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Het gezin als systeem

Jouw systeem is de leefwereld waarin je je begeeft. Dat is jouw systeem. Bijvoorbeeld je partner en kinderen. Voor opgroeiende kinderen betekent doorgaans dat hun ouders en eventuele broers en zussen hun belangrijkste systeem is. Zo’n systeem, de mensen die het dichtst bij een kind staan, kan bewust of onbewust invloed uitoefenen op de problematiek die een kind ervaart. Tijdens systeemtherapie proberen we eventuele problematische patronen of vicieuze cirkels te doorbreken, samen met het hele systeem. BrainSpa stemt daarbij allereerst de therapie af op het kind, ouders en leerkrachten worden vervolgens ook meegenomen op wat wij een ontdekkingsreis noemen.

Kind centraal bij systeemtherapie

Systeemtherapie vanuit BrainSpa betekent dat het kind centraal staat. Met wie hebben we te maken? Wat is zijn of haar unieke manier van zijn? Vervolgens bekijken wij samen met het kind hoe hij of zij informatie verwerkt, en wat sterke of juist zwakke punten zijn: wat gaat vanzelf en waar heeft het kind oefening in nodig? Uiteindelijk stellen we vast wat er nodig is om het basisevenwicht te versterken.

Een systeem ben je samen

Maar een kind beweegt zich niet alleen door het leven. Steeds weer blijkt dat het systeem om een kind heen ontzettend belangrijk is voor het welzijn. Als we het over zo’n systeem hebben, praten we dus in de eerste plaats over het gezin. Maar ook de school waar het kind naartoe gaat, en de leerkrachten waarvan het les krijgt, zijn van grote invloed en behoren in veel gevallen toch zeker tot het systeem. Systeemtherapie betekent daarom bij BrainSpa niet alleen gezinstherapie.

Rust en concentratie thuis en op school

Bij BrainSpa worden ouders én leerkrachten meegenomen in de ontdekkingsreis van het kind. Daarmee bedoelen wij de inzichten die vrijkomen tijdens meting en training. Het is belangrijk dat de omgeving snapt hoe het kind in elkaar zit, en wat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer dit niet het geval is, kan er een situatie ontstaan die zich het beste laat omschrijven met het aloude spreekwoord ‘dweilen met de kraan open’: een kind leert tijdens de training steeds weer te schakelen naar een punt van rust, concentratie en ontspanning, maar bouwt de spanning eenmaal thuis of op school weer op.

Eerst ouders, daarna leerkrachten

Daarom is het heel waardevol dat ouders en school meegenomen worden in het proces van het kind, zodat het hele systeem een ontwikkeling door kan maken die helpt om het klachtenpatroon te doorbreken. Ouders worden tijdens de intensieve training direct al meegenomen in het proces, door middel van coaching en psychoeducatie. In het follow up-traject worden leerkrachten en/of intern begeleider betrokken bij de integratie van het geleerde naar de klas.

Systeemtherapie vanuit BrainSpa

Systeemtherapie vanuit BrainSpa betekent dat er eerst wordt gekeken wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, en de nodige, rust, ontspanning en concentratie te ervaren. Vervolgens wordt samen met ouders en leerkrachten de vertaalslag naar thuis en de schoolklas gemaakt.