+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Zelfvertrouwen bij kinderen

Zelfvertrouwen, het klinkt zo mooi. Maar het kan ook iets heel moeilijks zijn, wanneer het er niet is. Een gebrek aan zelfvertrouwen staat een plezierige jeugd, vrij van zorgen, maar al te vaak in de weg. Kan ik dit wel, vinden ze me wel aardig: het zijn vragen die veel kinderen hebben, en deze hoeven dan ook niet direct problematisch te zijn. Wanneer deze vragen echter maar in die jonge hoofden rond blijven spoken, en het gedrag gaan beïnvloeden, wordt het wel tijd om de oorzaak aan te pakken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van faalangst of hechtingsproblematiek. BrainSpa helpt. Samen met het kind en ouders/verzorgers, gaan wij aan de slag met het ontdekken van zijn of haar unieke kanten.

Oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen bij kinderen

Verschillende ervaringen kunnen leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen bij een kind. Daarbij valt te denken aan leerproblemen, waardoor een kind het vertrouwen in zichzelf en zijn of haar eigen kunnen kwijtraakt. Ook een adoptieachtergrond en eventueel bijkomende hechtingsproblematiek kan te maken hebben met een gebrek aan zelfvertrouwen. Natuurlijk kan pesten ook een oorzaak zijn. Wanneer je dag in, dag uit, of zelfs maar een fractie van die frequentie te horen krijgt dat je niet goed genoeg bent, of buitengesloten wordt, waarom zou je dan nog denken dat je iets toe te voegen hebt? Door een continue vergelijking met andere kinderen en een gevoel van anders zijn, wordt het lastig om dit zelfvertrouwen te doorbreken met enkel bemoedigende woorden. Steeds zal het kind bevestigt zien waarover het onzeker is.

Eigen unieke kwaliteiten ontdekken

Het is daarom belangrijk dat het kind leert om ‘vertrouwd’ te raken met de unieke kanten van zichzelf. Als een kind zich bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren op taken in de klas en snel afgeleid raakt, dan hangt daar vaak een grote innerlijke rijkdom mee samen waarin fantasie, creativiteit en een associatief denkvermogen volop aanwezig zijn. Het niet kunnen concentreren is daarmee niet alleen iets waarin het zich in negatieve zin onderscheid van de kinderen om hem/haar heen, maar ook in positieve zin. Wanneer het kind daarvan doordrongen raakt zal het zich beter bewust zijn van het feit dat ook hij of zij genoeg talenten en bijzondere, belangrijke unieke kwaliteiten heeft.

Met BrainSpa aan de slag met zelfvertrouwen

Vanuit BrainSpa kijken we naar de unieke kwaliteiten van het kind en stemmen daarop af. Dat biedt het vertrekpunt om samen met het kind te kijken naar wat er voor nodig is om het zelfvertrouwen te verbeteren. En ja…..dat begint dan met een vertrouwd raken met jezelf.