+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Intelligentie onderzoek

 

Een intelligentieonderzoek geeft inzicht in waar je zoon/dochter goed en minder goed in is,        op wat voor manier begeleiding kan worden ingezet en wat het niveau is waarop je kind aangesproken danwel gestimuleerd kan worden. Om verschillende redenen kan intelligentieonderzoek verhelderend werken:

=
Op school komen de kwaliteiten van je kind niet tot hun recht.
=
Het uitvoeren van schooltaken, huiswerk maken of toetsen leren kost veel moeite of energie.
=
Je kind lijkt veel problemen met het automatiseren van vaardigheden op school en eventueel ook thuis te ervaren.
=
Er is weinig interesse in leren of weerstand tegen schoolgaan.
=
Je kind lijkt meer tijd nodig om te hebben om een opdracht te snappen of uit te voeren.
=
Concentreren, snel afgeleid zijn of impulsief gedrag staan het leren in de weg.
=
Er is een vermoeden van hoogbegaafdheid.
=
Er is regelmatig sprake van boosheid of vermoeid op school of juist na schooltijd.
=
Je zoon/dochter valt op specifieke vakken uit en/of heeft moeite met bepaalde leervaardigheden.

Vanuit BrainSpa creëren we voor het kind een laagdrempelige persoonlijke sfeer, waardoor het zich snel op zijn gemak voelt. We nemen de tijd om af te stemmen op het kind en observeren zorgvuldig de manier waarop het omgaat met leertaken. 

Inzicht

Hierdoor ontstaat er inzicht in het aandeel van concentratie, instructies al dan niet goed oppikken, faalangst en taakaanpak.  Dit resulteert in persoonlijke adviezen over wat het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld extra tijd bij het leren, dient er rekening gehouden te worden met het begripsniveau, snelheid van informatie verwerken en spanningsboog. Ook wordt bekeken hoe je zoon/dochter voldoende ondersteuning kan krijgen bij minder sterk ontwikkelde vaardigheden en uitdaging bij zijn of haar sterke vaardigheden. 

Afname

De afname van een intelligentietest duurt ongeveer 2 uur en daarna volgt op korte termijn een rapportage en een uitslaggesprek. Daarin worden de uitkomsten van het intelligentieonderzoek besproken en adviezen om je kind zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en ondersteunen gedeeld. Indien wenselijk is het ook mogelijk dat de bevindingen in een overleg met school worden toegelicht. 

WISC 5

Bij BrainSpa Kids gebruiken we de WISC 5 (Wechler Intelligence Scale for Children, vijfde editie). Deze intelligentietest kan afgenomen worden bij kinderen van 6 tot 17 jaar. Deze test bestaat uit 14 verschillende taken die allemaal verschillende leervaardigheden meten. Hiermee wordt gekeken naar hoe je kind ontwikkelt is in de vaardigheden die een beroep doen op het verbale begrip, zijn of haar visueel en ruimtelijk inzicht, het redeneervermogen, het werkgeheugen en de snelheid van informatie verwerken. 

Voor uitgebreidere diagnostiek kan intelligentieonderzoek ook gecombineerd worden met een Brein Balans Meting.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem hieronder contact met ons op

Ik wil graag

12 + 2 =